Jezelf

Bedrijfsleidersverzekering

Bedrijfsleider

Een bedrijfsleidersverzekering is een individuele levensverzekering die een onderneming de mogelijkheid biedt zich tegen het vroegtijdig overlijden van haar bedrijfsleider te beschermen ofwel een pensioenbelofte in zijn voordeel te financieren. De on...
Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstand

Deze verzekering dekt juridische hulp in natura voor ondernemers. Wel moet het om een redelijk financieel belang gaan. Voorzoverre deskundigen/specialisten moeten worden ingeschakeld (advocaten, experts, accountants) zijn deze externe kosten ook gede...
Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen

VAPZ

Een zelfstandige heeft doorgaans geen grote pensioenverwachtingen. Een reden te meer om iets extra-legaals te organiseren. Bent u ook zo een zelfstandige ondernemer die zich enigszins zorgen maakt om zijn toekomstige pensioen, en graag een fiscaal ex...